తక్కువ కరుగు EVA సంచులు

low melt EVA bags, batch inclusion bags to be used for the rubber and plastic compounding and mixing process in tyre and rubber industry.మమ్మల్ని విడిచిపెట్టండి ఒక సందేశాన్ని